تعبیر خواب   خیانت

 این می‌تواند به معنی این باشد که هر کسی که رویای خیانت را می‌بیند، باید سوالات تحقیقی درباره‌ی روابط فعلی خود بپرسد.

همچنین به تعبیر خواب  زنا مراجعه کنید.