تعبیر خواب  مسافرت

مسیر زندگی با موانع و لذت های آن.

تعبیر خواب   اجتناب از سانحه- یک فرار به شکل ماهرانه‌ای کنترل‌شده که نشان‌دهنده‌ی داشتن کنترل کافی بر روی احساسات است.

تعبیر خواب   هواپیما- یک پیشرفت سریع به سوی اهداف است.

تعبیر خواب  ورود- نشان‌دهنده‌ی موفقیت یا سلامتی بالاست یا در پیری می‌تواند نشان‌دهنده‌ی مرگ باشد.

تعبیر خواب    دوچرخه- معمولاً به نوجوانان اشاره می‌کند. می‌تواند همچنین به لحاظ جنسی یا به عنوان نشانه‌ای تعبیر شود که شما باید تلاش‌های شخصی زیادی برای موفقیت داشته باشید. راندن یک دوچرخه به سمت پایین یک خواب هشداردهنده است که به شما هشدار می‌دهد خطرات بالقوه‌ای پیش روی‌تان وجود دارد.

تعبیر خواب  قایق- در خواب‌ها، قایق نشان‌دهنده‌ی احتمال‌های بی‌حد و مرز مسافرت از طریق آب است. اگر شما سخت پارو می‌زنید، این احتمال وجود دارد که از تلاش زیاد در زندگی متنفر هستید. اگر در دریا بر روی قایق هستید، احساس می‌کنید جهت خود را در زندگی از دست داده‌اید.

تعبیر خواب  اتوبوس- سفر زندگی در اینجا به دوره‌های کوتاهی اشاره می‌کند.

تعبیر خواب  ماشین- غالباً نماد میل جنسی است. سرعت گرفتن ماشین می‌تواند نشان‌دهنده‌ی رفتار جنسی غلط باشد؛ ناتوانی در متوقف کردن ماشین می‌تواند نشان‌دهنده‌ی ترس از خطر کردن باشد زیرا هیچ بازگشتی وجود ندارد. نقص در راندن ماشین یا ترمز کردن می‌تواند به معنی فقدان کنترل یا نظم باشد. رانندگی کردن معمولاً نشان‌دهنده‌ی خواسته و آرزوست؛ سوار بر ماشینی که راننده‌ی آن کس دیگری است می‌تواند نشان‌دهنده‌ی وابستگی به شخص دیگری باشد. رانندگی بدون گواهینامه به معنی این است که شما دارای راز آغشته به گناه یا ترس از اقتدار هستید. سبقت گرفتن حاکی از کنترل ماهانه‌ی حوادث است.

تعبیر خواب   تصادف- مشاجره‌هایی در راه است.

تعبیر خواب   موانع آینده- شاید موانع رسیدن به آرزوها باید تشخیص داده شود، به ویژه اگر آن‌ها توسط خود رویابین ایجاد شده باشند.

 تعبیر خواب  نرسیدن به یک وسیله‌ی نقلیه- خواب‌هایی که در آن‌ها به یک هواپیما، اتوبوس یا قطار نمی‌رسید معمولاً نشان‌دهنده‌ی خستگی فیزیکی، فقدان انرژی، ناتوانی در فهمیدن یا موقعیت‌های از دست رفته است.

تعبیر خواب  موتورسیکلت- یک نماد جنسی مردانه است. راندن یک موتور سیکلت به معنی داشتن رابطه‌ی جنسی خوب و موفقیت‌آمیز است. تصادف با یک موتورسیکلت می‌تواند نشان‌دهنده‌ی خواسته‌ی ذهن نیمه‌خودآگاه برای خاتمه دادن به یک رابطه یا بیان ترس از به انتها رسیدن آن باشد.

 تعبیر خواب  موانع گذشته- به مشکلات، گذشته و حال مرتبط می‌شود.

تعبیر خواب  جاده‌ها- نشان‌دهنده‌ی مسیر زندگی خود فرد با تمامی خطرات و نااُمیدی‌هایی است که به شکل نسبتاً مشخصی در مسافرت رویابین نشان داده شده است.

تعبیر خواب  قطار- می‌تواند نشانه‌هایی درباره‌ی انرژی رویابین، انگیزه‌ها و امیال جنسی او بدهد. تلاش برای پیاده شدن از قطار غالباً به معنی خواسته‌ای برای آهسته کردن یا اجتناب از رسیدن به انتهای سفر است. در خواب یک مرد، قطار دارای اهمیت جنسی است، به ویژه اگر وارد شدن به یک تونل در آن وجود داشته باشد. در خواب یک زن، قطار به معنی این است که او دوست دارد نقش برجسته‌تری ایفا کند.

تعبیر خواب   دور زدن از یک گوشه- تغییرات مهی می‌تواند برای شما رخ دهد.

تعبیر خواب   پیاده‌روی کردن– پیاده‌روی سریع در یک خواب نشان‌دهنده‌ی خواسته‌ای برای پیش‌روی آرام و با اتکای به خود به سمت تمامی آرزوهاست.

همچنین به  تعبیر خواب سانحه،تعبیر خواب سفر مراجعه کنید.