تعبیر خواب  مو

تعبیر خواب   موهای طولانی و ادامه‌دار- نشان‌دهنده‌ی خواسته‌ای برای داشتن آزادی بیشتر است.

تعبیر خواب   کوتاه کردن موها- شما احساس می‌کنید به شکلی محدود شده‌اید.

 تعبیر خواب  شانه کردن موها- نشان‌دهنده‌ی پیدا کردن راه‌حل برای مشکلات پیچیده و دشوار است. اگر موی جنس مخالف خود را شانه می‌کنید، شما مشکلات رابطه‌ی عاشقانه‌تان را حل خواهید کرد.

همچنین به  تعبیر خواب  تاسی،تعبیر خواب  آرایشگر،تعبیر خواب  تیغ سلمانی مراجعه کنید.