چگونه ذهنت را بر عشق متمرکز کنی

«شفافیت ذهن یعنی شفافیت احساسات. به همین دلیل است که ذهن واضح و شفاف به‌شدت عشق می‌ورزد و به‌خوبی متوجه آنچه دوست دارد، می‌شود.»

بلیس پاسکال (1662-1623) … ریاضیدان و فیلسوف

یک روش هوشیار ماندن، فریب دادن ذهن با چنین سوالاتی است: «چه چیزهایی را می‌توانم مشاهده کنم که آن‌ها را دوست دارم؟»، «چند چیز را می‌توانم مشاهده کنم که دوست دارم؟»، «چه چیز دیگری وجود دارد که دوست دارم؟»، «چه چیزهایی را می‌توانم ببینم که مرا به هیجان بیاورد؟»،

 

«چه چیزی را می‌توانم مشاهده کنم که در موردش اشتیاق و عشق دارم؟»، «آیا چیزهای بیشتری وجود دارد که من دوست دارم، مشاهده کنم؟»، «چه چیزی را که می‌توانم بشنوم دوست دارم؟» وقتی این سوالات ذهنی را مطرح می‌کنی، ذهنت چاره‌ای ندارد جز اینکه فوری مشغول جواب دادن شود . به محض اینکه ذهن تو درگیر جواب سوالاتت می‌شود، بلافاصله از افکار دیگر دست می‌کشد .

راز تمرکز ذهن در این است که دائماً ذهنت را درگیر سوالات کنی . هر چقدر بیشتر سوال کنی، بیشتر می‌توانی ذهنت را کنترل کنی و به تمرکز ذهن برسی . ذهنت پا به پای تو کار می‌کند و به جای اینکه علیه تو کار کند، هر کاری که بخواهی انجام می‌دهد .

اگر تمرکز ذهن نداشته باشی و اختیار ذهنت را در دست نداشته باشی، گاهی مثل یک قطار باری بدون راننده می‌شود که از کوه به پایین می‌آید. تو راننده‌ی ذهنت هستی .

بنابراین، تمرکز ذهن را داشته باش و کنترل ذهن را در دست بگیر و آن را با دستورهایت مبنی بر اینکه دوست داری به کجا برود، مشغول کن . اگر به ذهنت نگویی چه کار کند، سر خود به هرکجا که بخواهد می‌رود و در نتیجه در داشتن تمرکز ذهن موفق نخواهی بود .

 

منبع " کتاب قدرت با ترجمه استاد آرام "

انتشارات موسسه تجسم خلاق

www.aram24.ir