تنفس پرانیک
 
 تنفس پرانیک ، يا تنفس‌ كامل‌ ، تمامي‌ حجم‌ ريه‌ها را به كار مي اندازد ، بنابراين‌ مقادير پراناي‌ بيشتري‌ را دراختيار ما قرار مي‌دهد تا براي‌ خود، براي‌ ديگران‌ و براي‌ مدي‌ تيشن‌ مورد استفاده‌ قرار دهيم‌ . مدي‌ تيشن‌ قلب‌ تنفس پرانیک ، يا تنفس‌ كامل‌ را بكار مي‌گيرد تا پرانا را از چاكراهاي‌ قلب‌ و دستان‌ به‌ بيرون‌ بتراود .

 

1- دستان‌ خود را در قسمت‌ پائين‌ شكم‌، درست‌ در زير ناف‌ قرار دهيد.
2- هوا را همراه‌ با پرانا از طريق‌ بيني‌ فرو بريد و به‌ سمت‌ پائين‌ شكم‌ بفرستيد؛ دستان‌ شما بايستي‌ به‌ آرامي‌ به‌ طرف‌بالا حركت‌ كند، زيرا ديافراگم‌ اندامهاي‌ داخلي‌ را به‌ آرامي‌ به‌ سمت‌ پائين‌ و كمي‌ به‌ طرف‌ بيرون فشار مي‌دهد.
3- قسمت‌ پائين‌ شكم‌ شما اكنون‌ پر از هوا است‌؛ به فرو بردن‌ هوا ادامه‌ دهيد، تا حركتي‌ از پائين‌ به‌ بالا، تا قفسه‌ سينه‌ايجاد گردد.
4- هرگاه‌ قفسه‌ سينه‌ پر از هوا شد، يكي‌ دو ثانيه‌ تأمل‌ كنيد.
5- هوا را به‌ آرامي‌ از قفسه‌ سينه‌ و از طريق‌ بيني‌ خارج‌ كنيد.
6- هرگاه‌ ريه‌هاي‌ شما خالي‌ شد چند ثانيه‌ تأمل‌ كنيد و سپس‌ دوباره‌ دم‌ فروبري را انجام دهيد.
7- اين‌ دور تنفسي را تكرار كنيد. اينگونه‌ دم‌ و بازدم‌، يك‌ دور تنفس‌ را تشكيل‌ مي‌دهد.

 

جهت دريافت اطلاعات بيشتر درباره تنفس پرانیک ، يا تنفس‌ كامل‌ به مركز تجسم خلاق ( 88302523 ( مراجعه كنيد.

 

www.aramgroup.ir