آدمک ذهنی

29,000 تومان

تکنیک آدمک مغزی را به کساني که زياد کار می کنند،
کسانيکه سرشان شلوغ است،
افرادی که يادگيری برای آنها حياتی است
مثل دانش آموزان و دانشجويان
و کسانيکه نياز به تعادل در زندگی دارند
اين تکنيک مثل يک معجزه می تواند در زندگی آنها ظاهر شود
و ديدگاههای تازه و افق های جديد را پيش روی آنها قرار دهد.

توضیحات

آدمک مغزی

 

آدمک مغزی همان بدن کوچک شده ی شما در مغزتان است!

 

آدمک مغزی

بر اساس جدیدترین تحقیقاتی که در مورد ارتباط اندامها و مغزمان عصب‌شناسان و
.
فیزیولوژیست‌ها انجام داده اند، متوجه شدند که ارتباط تنگاتنگی بین اندام ها و مغز وجود دارند.
.
چنانچه اگر قسمتی از دست یا انگشتان را حرکت دهیم قسمتی از آن که مربوط به همان اندام
.
می باشد در مغز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و آن هم تحریک می شود.
.

بنابراین اگر تمام قسمتهای مربوطه بدن در را مغز به همدیگر اتصال دهیم شکل بدن بر روی

.

سلولهای کورتکس مغز جای می‌گیرد و متوجه می‌شود.

.

 

که از مغز بر تمام بدن و از بدن بر روی مغز می‌توانیم تاثیر بگذاریم.

.

.

.

تصویری که بر روی سلولهای مغز شکل می‌گیرد همانند بدن نیست و تفاوتهایی دارد.
.
.
.

آدمک مغزی

 .
.
.
عصب شناسان متوجه شده‌اند:
.
که هر قسمت از بدن که بیشتر تحت تاثیر قرار گیرد،
حساس‌تر باشد یا اینکه بیشتر فعال باشند،
.
.
در مغز جای بیشتری را به خود اختصاص داده است.
.
.
.

 

بطوریکه آدمکی که بر روی سلولهای کورتکس مغز شکل گرفته است دارای لبهای بزرگ، انگشتان مخصوصاً شست بزرگ و گوش و چشم‌ها و بینی بزرگی دارد و بقیه بدن کوچک است
.
..
اصلاً تناسبی بین بدن فیزیکی و آدمکی که بر روی
.
.
سلولهای کورتکس قرار دارد وجود ندارد.
.
محققین، بدن فرضی را که بر روی مغز وجود دارد را مرد کوچک نامیده‌اند.
.
.

ترتیب قرار گیری بدن فرضی در مغزط چگونه است؟

.

.

 • انگشت شست دست راست
 • دومین انگشت
 • سومین انگشت
 • چهارمین انگشت
 • پنجمین انگشت
 • کف دست
 • پشت دست
 • مچ
 • آرنج
 • شانه
 • زیر بغل
 • سمت راست کمر
 • ران راست
 • کاسه زانو
 • ساق پا
 • پاشنه پا
 • مچ پا
 • کف پا
 • انگشت شست پا و انگشت دوم، انگشت سوم، انگشت چهارم و انگشت پنجم.

 

آدمک مغزی

 

 

 آدمک مغزی نشان دهنده چگونگی حرکت پرانا در بدن و جریان انرژی در نصف‌النهارهای بدن می‌باشد.

 

این آدمک مسیر انرژی منطبق بر نصف‌النهارهای انرژی طب سوزنی، یوگا و انرژی درمانی می‌باشد.

 

       

 آدمک مغزی و تغییر الگوی انرژیتیکی بدن !! 

 

 

زمانیکه نوزادی به دنیا می‌آید. انرژی حیات-پرانا- براساس فیزیک بدن حرکت می‌کند

و با نوع تربیتی که بر روی انسان انجام می‌گیرد و ما مجبور می شویم:

روی دو پا بایستیم.

با انگشتان بیشتر کار کنیم

بیشتر ببینیم و بشنویم و بو بکشیم.

 

انرژی پرانا در این اندامها بیشتر متمرکز می شود و تعادل انرژیکی بدن تغییر می کند.

 

تغییر الگوی انرژیکی بدن منجر به تغییر رفتارها و عدم تعادل در سیستم انرژیکی و فیزیکی بدن می گردد.

 

آدمک مغزی

 

همانگونه که ممکن است ما از قسمتهایی از بدن استفاده نکنیم، از بعضی از توانایی ها و احساساتمان نیز استفاده نمی‌شود و سرکوب می‌شوند.

 

هرگونه عصبانیت، خشم، کینه ، استرس، ناراحتی ذهنی یا روانی گرفته تا حافظه ضعیف، عدم تحمل شرایط مختلف ، خستگی، خواب آلودگی همه به دلیل:

 عدم صحیح چرخش انرژی در بدن و انباشتگی و نقصان انرژی در بدن می‌باشد.

 

 

برای متعادل شدن انرژی در بدن چه کنیم؟

 

جهت متعادل شدن رفتار و فیزیک بدن می‌توانیم با توجه و تمرکز بیشتر و یکسان بر روی تمام اندامها، انرژی را به صورت یکنواخت در بدن به جریان بیندازیم.

 

انرژی از آگاهی ما طبعیت می کند و به هر جایی که فکر کنیم

.

انرژی هم به آن محل حرکت می کند.

 

با استفاده از این روش می‌توان فقط به صورت ذهنی جریان انرژی را در بدن متعادل نمود و آن را بهبود بخشید.

.

اما باید این تغییر توجه و آگاهی با ریتم و آهنگ خاصی انجام گیرد.

 

جهت متعادل نمودن انرژی آدمک مغزی باید به مدت زمان یکسان به اندامها توجه نمود.

 

یعنی همان اندازه که به لبها توجه می‌کنیم به انگشت کوچک پا نیز توجه کنیم

و این چرخش انرژی و آگاهی باید بر اساس الگوهای انرژی طب سوزنی یا آدمک مغزی در سلولهای مغزیمان باشد.

 

 

    

چگونه تکنیک آدمک مغزی را انجام دهیم؟

 

بنابراین نحوه صحیح انجام تکنیک بدین طریق است که :

پس از اینکه در وضعیت نسبتاً راحت قرار گرفتید

حالا باید ابتدا و همیشه به انگشت شست دست راست به مدت ۵ ثانیه فکر کنید

 

و به این طریق به صورت مساوی به همه اندامها توجه کنید و آگاهیتان را به آنها منتقل کنید.پس از

اینکه سمت راست بدن تمام شد و به انگشت کوچک پای راست رسیدید

 

حالا به سمت چپ بدن توجه کنید و از انگشت شست شروع شده و به انگشت کوچک پای چپ منتهی شود.

پس از آن از پشت سر شروع کرده و به پائین حرکت کنید و سپس از جلو بدن شروع کنید و تا پائین بدن پیش روید.

بهتر است این روش را بر روی یک نوار با صدای خودتان ضبط کنید و به آن گوش دهید یا از CD های که در این زمینه آماده شده است، استفاده کنید.

 

زمانیکه به CD یا نوار گوش می‌دهید جلوتر از نوار یا عقب‌تر از آن نروید

 

یادتان باشد نهایت این تکنیک تربیت و کنترل ذهن است.

 

اگر متوجه شدید که ذهنتان دارد عقب‌تر یا جلو‌تر می‌رود یادتان باشد که کار ذهنتان است و باید جلو این عمل آن را بگیرید.

 

انجام صحیح و درست این تکنیک موجب تعادل در ذهن و جسم می‌گردد.

 

 

 

 

 

آدمک ذهنی و امواج مغزی:

 

زمانیکه ما با الکتروانسفالگراف امواج مغزی را مورد بررسی قرار می‌دهیم ۴ نوع موج ظاهر می‌گردد که هر کدامیک از آنها نمایانگر وضعیتی از مغز می‌باشند.
.

امواج بتا:

 

اولین امواجی هستند که ظاهر می‌شوند فرکانس این امواج بیش از ۱۳ هرتز در ثانیه می‌باشد.

.

.

در این حالت فرد در یک وضعیت منطقی و استدلالی قرار دارد.

.

.

همه چیز را تجزیه و تحلیل می‌کند، تصمیم می‌گیرد و نوع استدلال آن استدلال استقرایی

می‌باشد از جزء سعی می‌کند به کل دست پیدا کند.

تجزیه وتحلیل در این موقعیت ایجاد می‌شود.
زمانیکه چشمان باز است بیشتر در این وضعیت هستیم.
..
.
تلقین در این موقعیت کمتر تاثیر می‌گذارد.
.
.
بیشتر نیم کره سمت چپ فعال است.

 

امواج آلفا:

فرکانس امواج مغزی در این حالت بین ۸ الی ۱۲ می‌باشد.
.
آلفا وضعیتی بین خواب و بیداری دارد.
.
بعضی به آن هوشیاری مضاعف شده نیز می‌گویند.
.
.
در این موقعیت ذهن فرد حالت احساسی و تجسمی دارد.
.
و با بسته شدن چشمها شروع می‌شود.
.
در وضعیت های شبیه هیپنوتیزم بیشتر در این موقعیت قرار می‌گیریم.
.
استدلال فرد بصورت قیاسی است و بیشتر نیم کره سمت راست فعالیت می‌کند.
.
تلقین در این موقعیت بسیار عالی جواب می‌دهد.
.
و هرگونه تلقینی که انجام گیرد بدون تجزیه و تحلیل مورد قبول قرار می‌گیرد.
.
وانهادگی عمیق در این حالت تجربه می‌شود.
.
از برنامه‌هایی که برای وارد شدن به این وضعیت آماده کرده‌ام
.
«بنام یادگیری خلاق و آلفای ذهنی» 
.
می‌باشد که جهت یادگیری مخصوصاً کنکور بیشترین استفاده را دارد.
.
در این تکنیک سعی شده است از حالت آلفا استفاده شود و با تلقینات ارائه شده آرامش نسبیایجاد کند
.
و علاقه برای درس خوانده و کنترل داشتن و از بین بردن ترس و نگرانی از امتحان ها را تلقین کند.
از برنامه های دیگری که در زمینه وارد شدن به وضعیت آلفا آماده کرده‌ام
.
«روشهای خود آموز خودهیپنوتیزم»
.
است که فرد از طریق آن می‌تواند وارد حالت خلسه شود.
.

در حالت تتا:

 

امواج مغزی بین ۴ الی ۸ قرار می‌گیرد.
.
افراد در این حالت در موقعیت خواب قرار می‌گیرند.
.
خواب هستند و ظاهراً هر دو نیمکره در حالت استراحت قرار می‌گیرد.
.
 در تکنیک فعال سازی آدمک ذهنی امواج مغزی در حالت تتا قرار می‌گیرد
.
.
و ذهن و جسم در حالت وانهادگی و آرامش زیادی قرار می‌گیرد
..
و حالت ریلکس عمیقی را تجربه می‌کند.
.
.
 امواج دلتا:
.
.
 که بین ۴ الی ۰٫۵ است و فرد در حالت کما یا خواب بسیار عمیق قرار می‌گیرد.
.

آدمک مغزی

هنگامیکه گردش انرژی را در بدن انجام می‌دهیم امواج مغزی در
.
.
حالت تتا قرار می گیرند.
.
و به همین دلیل بسیاری از افراد در این حالت وارد خواب طبیعی می‌شوند.
.
توجه : این تکنیک اوایل حتماً باید با کمک فرد دیگر یا نوار یا CD انجام گیرد و انجام دادن  تنهایی آن معمولاً منجر به خواب می‌گردد.
.
.هر چند در انجام تکنیک ها توسط دیگری یا CD دیده‌ایم که اکثراً به خواب می روند و بعد بیدار می شوند.
 .
به دلیل ماهیت خاص امواج تتا،
.
این تکنیک موجب رها شدن اندامها از استرس و نگرانی می‌شود.
.
پس از انجام تکنیک عضلات، تنش و انقباضی که در خود دارند را رها می‌کنند و در یک وضعیت رهایی و ریلکس بودن قرار می‌گیرند.
.

تفاوت تکنیک آلفای ذهنی (هیپنوتیزم) با آدمک مغزی چیست؟

 

من مدتها با روش های مختلف کار کرده‌ام. بیش از هزار نفر را بصورت فردی یا گروهی تحت هیپنوتیزم قرار داده و یا از تکنیک آلفا برای آنها استفاده نموده ام، همه این روشها خصوصیاتی را دارند و قابل استفاده و ارزش می‌باشند،
.
.
اما تکنیک آدمک مغزی تکنیکی کاملاً متفاوت با بقیه روشها می‌باشد.
.
هیپنوتیزم یا آلفای ذهنی برای همه افراد قابل اجرا نمی باشد
و همه را نمی‌توان از طریق این تکنیک ها تحت تاثیر قرار داد.
.
اما آدمک مغزی روش نیروی جهت القا و تلقینات مناسب بروی ناخودآگاه است.
.

آدمک مغزی

.

 

در این روش بدون اینکه مقاومتی در سوژه ایجاد شود با استفاده از همان نیروهای طبیعی سوژهاستفاده می‌کنیم
 و او در حالت تلقین پذیری قرار می‌دهیم
.
و از این خصوصیت جهت درمان، آرامش، یادگیری، استراحت عمیق یا دیگر منظورهای مختلف استفاده می‌کنیم.
.
زمانیکه کسی تکنیک آدمک مغزی را به مدت ۲۰ دقیقه انجام دهد
.
خستگی ۴ الی ۵ ساعت او از بین می رود.
.
.
و چنانچه افراد بتوانند هر روز ظهر این تکنیک را انجام دهند از وقتشان ۲ برابر بیشتر می‌توانند استفاده کنند.
اکثراً ما بدلیل استرس، خستگی از موقعیت و انرژیمان نمی‌توانیم سود خوبی ببریم و بیشتر
.
.مواقع آن را تلف می‌کنیم به همین دلیل :
.
.
.
به کسانی که زیاد کار می کنند،
.
کسانیکه سرشان شلوغ است،
.
.
افرادی که یادگیری برای آنها حیاتی است
.
مثل دانش آموزان و دانشجویان
.
و کسانیکه نیاز به تعادل در زندگی دارند
.
این تکنیک مثل یک معجزه می تواند در زندگی آنها ظاهر شود
.
و دیدگاههای تازه و افق های جدید را پیش روی آنها قرار دهد.
.
یکی از شگفتی های خلقت، مکانیزم انرژی پرانیک در بدن می‌باشد
.
که با استفاده از تکنیک آدمک مغزی به تعادل می‌رسد و این تعادل همانطور که گفته شد
.
.
می تواند بصورت جسمی  یا ذهنی ظاهر شود.
.
انجام مرتب این تکنیک موجب :
 .
از بین رفتن بسیاری از بیماریها به صورت خود به خود می گردد
.
.
و از بیمار شدن افراد به دلیل بالا رفتن سطح ایمنی جلوگیری می‌کند.
.
.
 
این روش را می‌توان جهت کنترل رویاها استفاده نمود.
.
کسانیکه از این روش استفاده نموده اند خودبخود حافظه آنها تقویت می‌گردد.
.
می توانید بین نیمکره راست و چپ تعادل برقرار کنید
.
  
و
.
رفتارتان به یک اندازه منطقی و احساسی گردد.
.

آدمک مغزی

.

آدمک مغزی و کودکان؟

..

در کودکان موجب رشد روانی آنها می شود و می‌توان از سن ۱۰ سالگی به بعد از این تکنیک جهت متعادل نمودن بچه ها استفاده نمود.
.
برای از بین بردن ترسها، نگرانی ها ، ترک عادت دروغ یا ایجاد اعتماد بنفس می‌توان از آن سود برد.
.
.
.

چگونه تکنیک آدمک مغزی را بدست بیاورم؟

این تکنیک که یکی از جذاب ترین مباحث دوره ی تحول و پیشرفت زندگی استاد آرام است،

کاملا رایگان به صورت فیلم و صوت در اختیار شما قرار دارد.

 

 

 

 

ارتباط با موسسه تجسم خلاق:

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

 

ما را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید :

 

 

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

 

 

 

2017 طراحی توسط تیم تجسم خلاق, به سرپرستی آقای خیرآبادی