آدمک ذهنی

29,000 تومان

تکنیک آدمک مغزی را به کساني که زياد کار می کنند،
کسانيکه سرشان شلوغ است،
افرادی که يادگيری برای آنها حياتی است
مثل دانش آموزان و دانشجويان
و کسانيکه نياز به تعادل در زندگی دارند
اين تکنيک مثل يک معجزه می تواند در زندگی آنها ظاهر شود
و ديدگاههای تازه و افق های جديد را پيش روی آنها قرار دهد.

توضیحات

آدمک مغزی

 

آدمک مغزی همان بدن کوچک شده ی شما در مغزتان است!

 

آدمک مغزی

بر اساس جديدترين تحقيقاتی که در مورد ارتباط اندامها و مغزمان عصب‌شناسان و
.
فيزيولوژيست‌ها انجام داده اند، متوجه شدند که ارتباط تنگاتنگی بين اندام ها و مغز وجود دارند.
.
چنانچه اگر قسمتي از دست يا انگشتان را حرکت دهيم قسمتی از آن که مربوط به همان اندام
.
می باشد در مغز تحت تاثير قرار مي‌گيرد و آن هم تحريک می شود.
.

بنابراين اگر تمام قسمتهای مربوطه بدن در را مغز به همديگر اتصال دهيم شکل بدن بر روی

.

سلولهای کورتکس مغز جاي مي‌گيرد و متوجه مي‌شود.

.

 

که از مغز بر تمام بدن و از بدن بر روی مغز مي‌توانيم تاثير بگذاريم.

.

.

.

تصويری که بر روی سلولهای مغز شکل مي‌گيرد همانند بدن نيست و تفاوتهایی دارد.
.
.
.

آدمک مغزی

 .
.
.
عصب شناسان متوجه شده‌اند:
.
که هر قسمت از بدن که بيشتر تحت تاثير قرار گيرد،
حساس‌تر باشد يا اينکه بيشتر فعال باشند،
.
.
در مغز جاي بيشتري را به خود اختصاص داده است.
.
.
.

 

بطوريکه آدمکی که بر روی سلولهای کورتکس مغز شکل گرفته است داراي لبهای بزرگ، انگشتان مخصوصاً شست بزرگ و گوش و چشم‌ها و بينی بزرگی دارد و بقيه بدن کوچک است
.
..
اصلاً تناسبی بين بدن فيزيکی و آدمکی که بر روی
.
.
سلولهای کورتکس قرار دارد وجود ندارد.
.
محققين، بدن فرضی را که بر روی مغز وجود دارد را مرد کوچک ناميده‌اند.
.
.

ترتیب قرار گیری بدن فرضی در مغزط چگونه است؟

.

.

 • انگشت شست دست راست
 • دومين انگشت
 • سومين انگشت
 • چهارمين انگشت
 • پنجمين انگشت
 • کف دست
 • پشت دست
 • مچ
 • آرنج
 • شانه
 • زير بغل
 • سمت راست کمر
 • ران راست
 • کاسه زانو
 • ساق پا
 • پاشنه پا
 • مچ پا
 • کف پا
 • انگشت شست پا و انگشت دوم، انگشت سوم، انگشت چهارم و انگشت پنجم.

 

آدمک مغزی

 

 

 آدمک مغزی نشان دهنده چگونگی حرکت پرانا در بدن و جريان انرژی در نصف‌النهارهای بدن مي‌باشد.

 

اين آدمک مسير انرژی منطبق بر نصف‌النهارهای انرژی طب سوزنی، يوگا و انرژی درمانی مي‌باشد.

 

       

 آدمک مغزی و تغییر الگوی انرژیتیکی بدن !! 

 

 

زمانيکه نوزادي به دنيا مي‌آيد. انرژی حيات-پرانا- براساس فيزيک بدن حرکت مي‌کند

و با نوع تربيتی که بر روی انسان انجام مي‌گيرد و ما مجبور می شويم:

روي دو پا بايستيم.

با انگشتان بيشتر کار کنيم

بيشتر ببينيم و بشنويم و بو بکشيم.

 

انرژی پرانا در اين اندامها بيشتر متمرکز می شود و تعادل انرژيکی بدن تغيير می کند.

 

تغيير الگوی انرژيکی بدن منجر به تغيير رفتارها و عدم تعادل در سيستم انرژيکی و فيزيکی بدن می گردد.

 

آدمک مغزی

 

همانگونه که ممکن است ما از قسمتهايي از بدن استفاده نکنيم، از بعضي از توانايي ها و احساساتمان نيز استفاده نمي‌شود و سرکوب مي‌شوند.

 

هرگونه عصبانيت، خشم، کينه ، استرس، ناراحتي ذهني يا رواني گرفته تا حافظه ضعيف، عدم تحمل شرايط مختلف ، خستگي، خواب آلودگي همه به دليل:

 عدم صحيح چرخش انرژي در بدن و انباشتگی و نقصان انرژی در بدن مي‌باشد.

 

 

برای متعادل شدن انرژی در بدن چه کنیم؟

 

جهت متعادل شدن رفتار و فيزيک بدن مي‌توانيم با توجه و تمرکز بيشتر و يکسان بر روی تمام اندامها، انرژی را به صورت يکنواخت در بدن به جريان بيندازيم.

 

انرژی از آگاهی ما طبعيت می کند و به هر جايی که فکر کنيم

.

انرژی هم به آن محل حرکت می کند.

 

با استفاده از اين روش مي‌توان فقط به صورت ذهني جريان انرژي را در بدن متعادل نمود و آن را بهبود بخشيد.

.

اما بايد اين تغيير توجه و آگاهي با ريتم و آهنگ خاصي انجام گيرد.

 

جهت متعادل نمودن انرژي آدمک مغزي بايد به مدت زمان يکسان به اندامها توجه نمود.

 

يعني همان اندازه که به لبها توجه مي‌کنيم به انگشت کوچک پا نيز توجه کنيم

و اين چرخش انرژي و آگاهي بايد بر اساس الگوهاي انرژی طب سوزنی يا آدمک مغزی در سلولهای مغزيمان باشد.

 

 

    

چگونه تکنیک آدمک مغزی را انجام دهیم؟

 

بنابراين نحوه صحيح انجام تکنيک بدين طريق است که :

پس از اينکه در وضعيت نسبتاً راحت قرار گرفتيد

حالا بايد ابتدا و هميشه به انگشت شست دست راست به مدت 5 ثانيه فکر کنيد

 

و به اين طريق به صورت مساوي به همه اندامها توجه کنيد و آگاهيتان را به آنها منتقل کنيد.پس از

اينکه سمت راست بدن تمام شد و به انگشت کوچک پاي راست رسيديد

 

حالا به سمت چپ بدن توجه کنيد و از انگشت شست شروع شده و به انگشت کوچک پاي چپ منتهي شود.

پس از آن از پشت سر شروع کرده و به پائين حرکت کنيد و سپس از جلو بدن شروع کنيد و تا پائين بدن پيش رويد.

بهتر است اين روش را بر روي يک نوار با صداي خودتان ضبط کنيد و به آن گوش دهيد يا از CD هاي که در اين زمينه آماده شده است، استفاده کنيد.

 

زمانيکه به CD يا نوار گوش مي‌دهيد جلوتر از نوار يا عقب‌تر از آن نرويد

 

يادتان باشد نهايت اين تکنيک تربيت و کنترل ذهن است.

 

اگر متوجه شديد که ذهنتان دارد عقب‌تر يا جلو‌تر مي‌رود يادتان باشد که کار ذهنتان است و بايد جلو اين عمل آن را بگيريد.

 

انجام صحيح و درست اين تکنيک موجب تعادل در ذهن و جسم مي‌گردد.

 

 

 

 

 

آدمک ذهنی و امواج مغزی:

 

زمانيکه ما با الکتروانسفالگراف امواج مغزي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم 4 نوع موج ظاهر مي‌گردد که هر کداميک از آنها نمايانگر وضعيتي از مغز مي‌باشند.
.

امواج بتا:

 

اولين امواجي هستند که ظاهر مي‌شوند فرکانس اين امواج بيش از 13 هرتز در ثانيه مي‌باشد.

.

.

در اين حالت فرد در يک وضعيت منطقی و استدلالی قرار دارد.

.

.

همه چيز را تجزيه و تحليل مي‌کند، تصميم مي‌گيرد و نوع استدلال آن استدلال استقرايی

مي‌باشد از جزء سعی مي‌کند به کل دست پيدا کند.

تجزيه وتحليل در اين موقعيت ايجاد مي‌شود.
زمانيکه چشمان باز است بيشتر در اين وضعيت هستيم.
..
.
تلقين در اين موقعيت کمتر تاثير مي‌گذارد.
.
.
بيشتر نيم کره سمت چپ فعال است.

 

امواج آلفا:

فرکانس امواج مغزي در اين حالت بين 8 الي 12 مي‌باشد.
.
آلفا وضعيتي بين خواب و بيداري دارد.
.
بعضي به آن هوشياري مضاعف شده نيز مي‌گويند.
.
.
در اين موقعيت ذهن فرد حالت احساسی و تجسمی دارد.
.
و با بسته شدن چشمها شروع مي‌شود.
.
در وضعيت هاي شبيه هيپنوتيزم بيشتر در اين موقعيت قرار مي‌گيريم.
.
استدلال فرد بصورت قياسي است و بيشتر نيم کره سمت راست فعاليت مي‌کند.
.
تلقين در اين موقعيت بسيار عالي جواب مي‌دهد.
.
و هرگونه تلقيني که انجام گيرد بدون تجزيه و تحليل مورد قبول قرار مي‌گيرد.
.
وانهادگي عميق در اين حالت تجربه مي‌شود.
.
از برنامه‌هايي که براي وارد شدن به اين وضعيت آماده کرده‌ام
.
«بنام يادگيري خلاق و آلفاي ذهني» 
.
مي‌باشد که جهت يادگيري مخصوصاً کنکور بيشترين استفاده را دارد.
.
در اين تکنيک سعي شده است از حالت آلفا استفاده شود و با تلقينات ارائه شده آرامش نسبيايجاد کند
.
و علاقه براي درس خوانده و کنترل داشتن و از بين بردن ترس و نگراني از امتحان ها را تلقين کند.
از برنامه هاي ديگري که در زمينه وارد شدن به وضعيت آلفا آماده کرده‌ام
.
«روشهاي خود آموز خودهيپنوتيزم»
.
است که فرد از طريق آن مي‌تواند وارد حالت خلسه شود.
.

در حالت تتا:

 

امواج مغزي بين 4 الي 8 قرار مي‌گيرد.
.
افراد در اين حالت در موقعيت خواب قرار مي‌گيرند.
.
خواب هستند و ظاهراً هر دو نيمکره در حالت استراحت قرار مي‌گيرد.
.
 در تکنيک فعال سازي آدمک ذهني امواج مغزي در حالت تتا قرار مي‌گيرد
.
.
و ذهن و جسم در حالت وانهادگي و آرامش زيادي قرار مي‌گيرد
..
و حالت ريلکس عميقي را تجربه مي‌کند.
.
.
 امواج دلتا:
.
.
 که بين 4 الي 0.5 است و فرد در حالت کما يا خواب بسيار عميق قرار مي‌گيرد.
.

آدمک مغزی

هنگاميکه گردش انرژی را در بدن انجام مي‌دهيم امواج مغزی در
.
.
حالت تتا قرار می گيرند.
.
و به همين دليل بسياري از افراد در اين حالت وارد خواب طبيعي مي‌شوند.
.
توجه : اين تکنيک اوايل حتماً بايد با کمک فرد ديگر يا نوار يا CD انجام گيرد و انجام دادن  تنهايي آن معمولاً منجر به خواب مي‌گردد.
.
.هر چند در انجام تکنيک ها توسط ديگري يا CD ديده‌ايم که اکثراً به خواب می روند و بعد بيدار می شوند.
 .
به دليل ماهيت خاص امواج تتا،
.
اين تکنيک موجب رها شدن اندامها از استرس و نگراني مي‌شود.
.
پس از انجام تکنيک عضلات، تنش و انقباضي که در خود دارند را رها مي‌کنند و در يک وضعيت رهايي و ريلکس بودن قرار مي‌گيرند.
.

تفاوت تکنیک آلفای ذهنی (هیپنوتیزم) با آدمک مغزی چیست؟

 

من مدتها با روش هاي مختلف کار کرده‌ام. بيش از هزار نفر را بصورت فردي يا گروهي تحت هيپنوتيزم قرار داده و يا از تکنيک آلفا براي آنها استفاده نموده ام، همه اين روشها خصوصياتي را دارند و قابل استفاده و ارزش مي‌باشند،
.
.
اما تکنيک آدمک مغزي تکنيکي کاملاً متفاوت با بقيه روشها مي‌باشد.
.
هيپنوتيزم يا آلفای ذهنی برای همه افراد قابل اجرا نمی باشد
و همه را نمي‌توان از طريق اين تکنيک ها تحت تاثير قرار داد.
.
اما آدمک مغزی روش نيروی جهت القا و تلقينات مناسب بروی ناخودآگاه است.
.

آدمک مغزی

.

 

در اين روش بدون اينکه مقاومتي در سوژه ايجاد شود با استفاده از همان نيروهاي طبيعي سوژهاستفاده مي‌کنيم
 و او در حالت تلقين پذيری قرار مي‌دهيم
.
و از اين خصوصيت جهت درمان، آرامش، يادگيری، استراحت عميق يا ديگر منظورهای مختلف استفاده مي‌کنيم.
.
زمانيکه کسي تکنيک آدمک مغزي را به مدت 20 دقيقه انجام دهد
.
خستگی 4 الی 5 ساعت او از بين می رود.
.
.
و چنانچه افراد بتوانند هر روز ظهر اين تکنيک را انجام دهند از وقتشان 2 برابر بيشتر مي‌توانند استفاده کنند.
اکثراً ما بدليل استرس، خستگي از موقعيت و انرژيمان نمي‌توانيم سود خوبي ببريم و بيشتر
.
.مواقع آن را تلف مي‌کنيم به همين دليل :
.
.
.
به کساني که زياد کار می کنند،
.
کسانيکه سرشان شلوغ است،
.
.
افرادی که يادگيری برای آنها حياتی است
.
مثل دانش آموزان و دانشجويان
.
و کسانيکه نياز به تعادل در زندگی دارند
.
اين تکنيک مثل يک معجزه می تواند در زندگی آنها ظاهر شود
.
و ديدگاههای تازه و افق های جديد را پيش روی آنها قرار دهد.
.
يکي از شگفتی های خلقت، مکانيزم انرژی پرانيک در بدن مي‌باشد
.
که با استفاده از تکنيک آدمک مغزی به تعادل مي‌رسد و اين تعادل همانطور که گفته شد
.
.
می تواند بصورت جسمی  يا ذهنی ظاهر شود.
.
انجام مرتب اين تکنيک موجب :
 .
از بين رفتن بسياری از بيماريها به صورت خود به خود می گردد
.
.
و از بيمار شدن افراد به دليل بالا رفتن سطح ايمني جلوگيري مي‌کند.
.
.
 
اين روش را مي‌توان جهت کنترل روياها استفاده نمود.
.
کسانيکه از اين روش استفاده نموده اند خودبخود حافظه آنها تقويت مي‌گردد.
.
می توانيد بين نيمکره راست و چپ تعادل برقرار کنيد
.
  
و
.
رفتارتان به يک اندازه منطقی و احساسی گردد.
.

آدمک مغزی

.

آدمک مغزی و کودکان؟

..

در کودکان موجب رشد روانی آنها می شود و مي‌توان از سن 10 سالگي به بعد از اين تکنيک جهت متعادل نمودن بچه ها استفاده نمود.
.
براي از بين بردن ترسها، نگراني ها ، ترک عادت دروغ يا ايجاد اعتماد بنفس مي‌توان از آن سود برد.
.
.
.

چگونه تکنیک آدمک مغزی را بدست بیاورم؟

این تکنیک که یکی از جذاب ترین مباحث دوره ی تحول و پیشرفت زندگی استاد آرام است،

کاملا رایگان به صورت فیلم و صوت در اختیار شما قرار دارد.

 

 

 

 

ارتباط با موسسه تجسم خلاق:

02188302523

 

ما را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید :

 

 

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

 

 

 

2017 طراحی توسط تیم تجسم خلاق, به سرپرستی آقای خیرآبادی