آهنگ زندگی

6,000 تومان

شما چه آهنگ زندگی انتخاب كرده‌اید؟

آیا آماده اید که با تمام قوا آهنگ خوش زندگی خود را بنوازید و هر آنچه که آرزوی آن را دارید به دست آورید؟

زندگی زیبا در دستان خود شماست مانند یک نوازنده ی برتر پشت پیانوی خود بنشینید و شروع به نواختن بهترین ریتم آن کنید.

 باورهای ما ریشه در اتفاقات و گذشته ما دارد، ولی فقط همین نیست. باورها قابل تغییرند.پس باورهای خود را تغییر دهید تا هر آنچه که می پسندید برایتان اتفاق افتد.

تکنیک آهنگ زندگی راهی آسان برای تغییر و تحول و پیشرفت اساسی در زندگی شماست.

 

Description

آهنگ زندگی

 

زندگی شبیه بوم نقاشی است. هر چه روی آن بكشید همان می‌شود.

می‌توانید نقش شادی و خوشبختی بر آن بكشید و با لذت به تماشای آن بنشینید و یا رنج و محنت روی آن بكشید و آن را چیز وحشتناكی بدانید. تمام زندگی در همین نكته خلاصه شده است. می‌خواهید زندگیتان چگونه باشد؟ انتخاب با شماست. می‌توانید از آزادی فكر و اندیشه‌تان استفاده كنید و زندگیتان را از زیبایی، نیكی، شادی و سرور لبریز كنید یا از همین آزادی استفاده كنید و زندگی‌تان را به جهنم تبدیل كنید. شما آزادید. آدم خوش‌بین و كسی كه تصمیم می‌گیرد روی این بوم، زیبایی را به تصویر بكشد صبح كه از خواب بیدار می‌شود به طرف پنجره می‌رود و می‌گوید: «صبح به خیر پروردگار!»

ولی آدم بدبین و كسی كه تصمیم گرفته است بدبختی را ترسیم كند به طرف پنجره می‌رود و می‌گوید: «خدای من، باز هم صبح شد!»

 

آهنگ زندگی-دکتر آرام

تا به حال فكر كرده‌اید چرا پرنده آواز می‌خواند؟

آیا او می‌داند كه شما از خواندنش لذت می‌برید؟

تا به حال فكر كرده‌اید چرا ابر می‌بارد؟ آیا او می‌داند كه شما از باریدنش لذت می‌برید؟

راستی چرا درخت سایه‌اش را بر سر همه افراد پخش می‌كند؟

شاید بگویید آن‌ها قدرت انتخاب ندارند، در ذاتشان است كه ببارند، بخوانند و سایه‌شان را پخش كنند!

اما در ذات انسان چیست؟

انسان موجودی است كه انتخاب می‌كند. قدرت انتخاب دارد، ولی در درونش، در ذاتش چه چیزهایی هست؟

چیزی در ذات پرنده است و به همان دلیل است كه او می‌خواند،

درخت سایه‌اش را می‌بخشد و ابر می‌بارد، همان چیزها در ذات ما هم وجود دارد.

در ذات آن‌ها سرور وجود دارد و در ذات ما خوشحالی.

خوشحالی به عامل بیرونی نیاز دارد و سرور عاملی درونی دارد.

 

پرنده می‌خواند، چون از خواندن پر شده است.

 

ابر می‌بارد، چون از باریدن پر شده است.

 

سرور همه جای جهان را پر كرده است. انسان آزاد است كه آهنگ زندگی‌اش را خودش انتخاب كند.

می‌تواند آهنگ غمگین را انتخاب كند یا سرور را. انتخاب با شماست. راستی شما چه آهنگ زندگی انتخاب كرده‌اید؟

 باورهای ما ریشه در اتفاقات و گذشته ما دارد، ولی فقط همین نیست. باورها قابل تغییرند.

به اطرافتان نگاه كنید. واقعاً چند نفر از نظر مالی یا سلامتی نیازمند و بدبخت هستند؟ آن‌ها همان كسانی هستند كه آهنگ غم را انتخاب كرده‌اند. آن‌ها تصمیم گرفته‌اند بدبختی را ترسیم كنند.

فكر می‌كنید مقصر كیست؟

 

آهنگ زندگی-دکتر آرام

یونگ معتقد بود جهان بر اساس نظم ایجاد شده است و آنچه در بیرون اتفاق می‌افتد نظم است و تمام پدیده‌های بیرونی از این قانون طبیعت پیروی می‌كنند، حتی بیماری هم بر اساس، قوانین و نظمی كه در جهان وجود دارد به وجود می‌آید و

 

  اگر فردی بیمار می‌شود یا عفونتی در جایی ایجاد می‌شود، نمایانگر این است كه نظمی وجود دارد؛  

 

یعنی میكروب‌ها كارشان را خوب انجام می‌دهند؛ یعنی آن موجود كوچك هم نظم دارد و كارش را خوب انجام می‌دهد. اگر آن موجود كوچك، یعنی میكروب، نتواند عفونت ایجاد كند بدین معناست كه بیمار است و اختلال دارد.

عفونت یعنی چه؟

عفونت یعنی نوعی بی‌نظمی كه در ما به وجود آمده است.

       

 یونگ می‌گوید:

به اطرافتان نگاه كنید. نظم می‌بینید یا بی‌نظمی؟ در بیرون بی‌نظمی وجود ندارد.

   بیرون تنها تجلی و انعكاس افكار و باورهای درونی است.   

پس اگر بی‌نظمی می‌بینید، درونتان را درست كنید و نظم بدهید تا بیرون هم منظم شود.

   آن وقت متوجه می‌شوید كه آهنگ زندگی تان دقیقاً دلخواه شماست.   

 

آهنگ زندگی-دکتر آرام

 

هر چه انتخاب ‌كنید، همان را می‌یابید؛ حتی در بدترین شرایط، زیرا شما در بیرون صرفاً انعكاس افكارتان را پیدا می‌كنید.

طبیعت جهان بیرون به نوعی هوشمند است و می‌خواهد افكار و باورهای ما را بیازماید. بنا بر این، او هرگونه باوری كه انتخاب كنید حمایت می‌كند. كاری به بد یا خوب بودنش ندارد و دقیقاً چیزی را به شما نشان می‌دهد كه می‌خواهید

 

الخیر فی ما وقع

خیر در چیزی است كه اتفاق می‌افتد.

 

آنچه در جهان صورت پیدا می‌كند، تجلی خداوند است و سراسر خیر و بركت.

اگر چیزی را خیر نمی‌دانید، خوب، اشتباه فكر می‌كنید. در پی تفسیری كه ما از امور می‌كنیم، آن‌ها را در قسمت خیر یا شر تقسیم‌بندی می‌كنیم؛

ولی اگر بدانیم تمام اتفاقات از جانب خداوند است، در می‌یابیم همه آن‌ها خیر هستند و به ما كمك می‌كنند تا بركت را وارد زندگیمان كنیم. چون خداوند، خود، سراسر عشق است.

 

        خداوند آهنگ خوش زندگی است       

 

 

 هدف واقعی، شناخت و هم‌نوا شدن با آهنگ زندگی است كه بصورت سلامتی بیشتر و عمر طولانی‌تر نمود می‌كند. می‌خواهیم در یك كلام بگوییم كه خداوند به اشكال مختلف نمود پیدا می‌كند. جهان، تصویر تكرار شدن خداوند است. جهان، صورت‌های مختلف خداوند است.
دست خداوند را رو نكنید. چیزهایی كه به نظرتان بد می‌آید نیز هدیه‌هایی از طرف خداوند هستند تا شما خودتان را بهتر بشناسید.

        خودتان را موجودی بی‌ارزش ندانید.       

 

بی‌ارزش شدن، خود، خطا است. اصلاً توهین به خداوند است. اگر خودتان را مفلوك و بی‌ارزش بدانید، یعنی خداوند شما را این گونه خلق كرده است و چون خداوند خود، مقتدر و بسیار باارزش و متعالی است، نمی‌تواند موجود بی‌ارزشی را خلق كند. پس شما بسیار با ارزش هستید.

خداوند به ما نعمت داده است؛ مغز داده است؛ بدن داده است؛ ذهن داده است و جهان را با نظم خلق كرده است. ما هستیم كه باید بیاموزیم با استفاده از وسایلی كه داریم، از ذهن، بدن و … استفاده كنیم. از قوانین جهان و قوانین ذهن و تجسم استفاده كنیم و به جای رنج و بدبختی، خوشحالی، شادی و سرور ترسیم كنیم.

 

آهنگ زندگی-دکتر آرام

 

انسان اشرف مخلوقات است؛ بنابراین، بی‌ارزش شمردن او گناه است.

شما در تصویر ذهنی خداوند خلق شده‌اید؛ همانند او مقتدر و بی‌همتا.

نور و صوت انرژی‌های هستی‌بخش هستند كه در اطرافمان پر شده‌اند. این تجربه در درك جهان و هستی به ما كمك می‌كند.

جهان فقط از ارتعاش ( نور و صوت ) تشكیل شده ‌است پس بیایید زندگی خود را با موسیقی زیبایی که خود می نوازیم زیبا کنیم.

 

زندگی زیبا در دستان خود شماست مانند یک نوازنده ی برتر پشت پیانوی خود بنشینید و

شروع به نواختن بهترین ریتم آن کنید.

 


این تکنیک به صورت فایل تصویری و صوتی از استاد آرام در اختیار شما قرار میگیرد و هزینه ی آن 6000 تومان است.

 

چگونه می توانم این دروه را دریافت کنم ؟

 
این محصول به صورت دانلودی می باشد و بلافاصله بعد از خرید لینک دانلود آن به آدرس ایمیل شما ارسال می شود.

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

 

واحد پشتیبانی :

02188302523

09011594943

  

ارتباط با موسسه تجسم خلاق:

02188302523

ما را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید :

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آهنگ زندگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *