برنامه ریزی ذهنی

29,000 تومان

احساس موفقیت كمك می‌كند برنده شویم.

احساس برنده شدن كمك می‌كند مكانیزم خلاق درون ما كارش را بهتر انجام دهد

و مغز در موقعیت بحرانی به جای ایجاد ترس و نگرانی، از قدرت خلاق خود سود می‌برد

وخلاقیت و قدرت ایجاد می‌كند.

پس برای ذهنتان برنامه ریزی کنید زیرا ذهن هر آنچه را که برای آن تعریف کنید اجرا می کند با ما باشید تا طعم رویاهایتان را در واقعیت بچشید.

از این نعمت الهی کمال استفاده را ببرید و موفقیت را لمس کنید.

توضیحات

برنامه ریزی ذهنی

 

 

برنامه ریزی ذهنی چیست؟

 

تا به حال فكر كرده‌اید چگونه چیزی را می‌آموزید؟

 

یا مكانیزم موفقیت در شما چگونه عمل می‌كند؟

 

آیا می‌دانید زمانی كه نگران هستید مكانیزم موفقیت كند عمل می‌كند؟

 

برنامه ذهنی-دکترآرام

 

مغز انسان نمی‌تواند بین تخیل و واقعیت تفاوتی قائل شود و نسبت به آن یكسان واكنش نشان می‌دهد.

 

اگر به طور مرتب به چیز منفی فكر كنید و شرایط مشكل‌دار را در ذهن تجسم كنید، همان اتفاق خواهد افتاد.

مغز انسان مانند رایانه قابل برنامه‌ریزی است؛ بنابراین، همان گونه كه برنامه‌ریزی شود عمل می‌كند.

اگر پیام‌هایی كه به مغزتان می‌دهید منفی و مشكل‌دار باشد، نتیجه آن گونه كه می‌خواهید نخواهد بود

و شما را به هدفتان نخواهد رساند.

 

چرا برنامه ریزی ذهنی؟

 

مغز رایانه‌ای است قابل برنامه‌ریزی.

 

اگر برنامه‌اش را دوست ندارید نیازی نیست رایانه را بشكنید، بلكه كافی است برنامه‌اش را تغییر دهید.

 

خصوصیت مغز انسان این است كه قابل برنامه‌ریزی است. بنابراین، مغز انسان از طریق داده‌هایی كه به آن می‌دهیم و

از طریق تكرار ذهنی یا بازخوردهای واقعی برنامه ریزی می‌شود.

 

مغز قادر نیست بین تخیل و واقعیت تفاوت بگذارد، چنان‌چه در ذهنتان فكر می‌كنید كه

.

موفق شده یا شكست خورده‌اید مغز همان را قبول می‌كند.

 

نكته‌ای كه باید توجه كرد این است كه با توجه آگاهانه به مكانیزم خلاقه ذهن نمی‌توان تشخیص داد

موفق می‌شویم یا شكست می‌خوریم.

 

اما با توجه به احساسی كه داریم می‌توانیم بفهمیم كه

 

در جهت موفقیت برنامه‌ریزی شده‌ایم یا شكست؟

 

چنانچه احساس خوشی داشته باشیم برای موفقیت برنامه‌ریزی شده‌ایم و چنان‌چه خود را با ترس و نگرانی همراه كرده

باشیم، خود را برای شكست برنامه‌ریزی كرده‌ایم.

 

احساس موفقیت كمك می‌كند برنده شویم.

احساس برنده شدن كمك می‌كند مكانیزم خلاق درون ما كارش را بهتر انجام دهد

و مغز در موقعیت بحرانی به جای ایجاد ترس و نگرانی، از قدرت خلاق خود سود می‌برد

وخلاقیت و قدرت ایجاد می‌كند.

 

در ضمن این عمل- احساس برنده شدن- موجب می‌شود كه اشتباه‌های ما كاهش یابد و به حداقل برسد.

طبق آزمایشی كسانی كه قبل از وارد شدن به مسابقه احساس می‌كردند برنده می‌شوند در آن مسابقه برنده شدند

و كسانی كه قبل از مسابقه شك داشتند یا مطمئن بودند كه برنده نمی‌شوند شكست ‌خوردند.

 

بنابراین، زمانی كه حس برنده شدن را در خود ایجاد می‌كنیم،

ماشین ذهن خود را برای موفقیت برنامه‌ریزی كرده‌ایم.

 

چگونه می‌توانیم حس برنده شدن را با برنامه ریزی ذهنی

.

در خود ایجاد كنیم؟

 

به جزییات توجه نكنید، بلكه به نتیجه عمل فكر كنید.

كاری نداشته باشید كه امور چگونه انجام می‌گیرد، بلكه فقط به موفقیت و نتیجه نهایی فكر كنید.

آن را واضح و زنده تصور كنید، سپس فرض كنید كه به آن موقعیت دست پیدا كرده و به هدف رسیده‌اید.

طعم خوش موفقیت را احساس كنید.

 

برنامه ذهنی-دکترآرام

 

از قدرت ناخودآگاه استفاده كنید. خلاق باشید. حالا به جزئیات هدف فكر كنید.

 

نیازی نیست به جزییات و چگونگی انجام آن فكر كنید. برای این كه انگیزه‌ای قوی ایجاد شود و به سمت هدف كشیده

شوید، به زمانی فكر كنید كه به هدفتان رسیده‌اید و جزییات آن را به تصویر بكشید.

به گرما و حسی كه در بدنتان ایجاد می‌شود توجه كنید. توجه كنید كه چه احساسی در قلب و قفسه سینه‌تان دارید.

حس كف دست و اندام‌های دیگر بدنتان چگونه است؟ این حس‌ها و احساسات را بیشتر كنید.

سعی كنید در تصویری كه می‌بینید تغییراتی ایجاد كنید. احساسات ایجاد شده را تقویت كنید، این احساس‌های

كوچك و جزیی را تغییر دهید تا به هیجان درآیند.

 

    یادتان باشد كه مغز نمی‌تواند تشخیص دهد این تجربه، تخیلی است یا واقعی   

 

بنابراین، آن را به عنوان موفقیت ثبت می‌كند و در شرایط واقعی با فشار و تنش كمتری آن را مجدداً انجام می‌دهد

 

زمانی كه حركت موفق پيدا شد، تمام حركات اشتباه از حافظه پاك می شود.

 

حافظه انسان تنها حركات صحيح و موفق را ثبت می كند و پس از اين كه موفقيت اتفاق افتد، حركات ناموفق

از ذهن و حافظه پاك مي‌شود.

تحقيقات نشان می دهد كه موفقيت توليد موفقيت مي‌كند و مي‌توان به جرأت گفت كه هيچ چيز به قدر موفقيت

باعث موفقيت نمی شود.

اگر بخواهيم موفقيت قطعي داشته باشيم، بايد به تدريج عمل كنيم. از موفقيت‌هاي كوچك و جزيی به موفقيت‌های

بزرگ نيز مي‌توانيم دست يابيم و عادت موفقيت و احساس برنده شدن را در خود ايجاد كنيم.

 

چون مغز انسان نمی تواند بين واقعه كوچك و بزرگ تفاوتی بگذارد، همان گونه كه بين تخيل و واقعيت.

 

بنابراين، واقعه‌های تخيلی–تصورات هدايت شونده- تجسم خلاق در موفقيت‌های آنی نقش زيادی دارد.

در ضمن موفقيت‌های بزرگ از موفقيت‌های كوچك درست شده‌اند.

مغز نمی تواند بين بزرگ و كوچكی موفقيت‌ها تفاوتی بگذارد؛ بنابراين، نبايد در زندگيتان به دنبال سوژه بزرگ و مهمی باشيد.

می توانيد با رجوع به موفقيتی، هر چند كوچك، موفقيت‌های بزرگ ايجاد كنيد.

 

برنامه ذهنی-دکترآرام

 

گاهی اوقات لازم است برای افزایش موفقیت و خلاقیت بیشتر به سراغ موفقیت‌های كوچك برویم؛

 

فروش‌های كوچكی انجام دهیم؛ وزنه‌ها را كم كنیم؛ كار ساده‌ای انجام دهیم؛ قطعه‌ای ساده بنوازیم؛ مدتی آهسته تایپ

كنیم؛ دست از فروش‌های كلان برداریم و سراغ خریداران سرسخت نرویم.

بدین گونه می‌توانیم بدون استرس به موفقیت دست یابیم. موفقیت یا هر عمل بدون استرس خلاقیت

را در انسان افزایش می‌دهد.

به موقعیت‌های قبلی خود بیندیشیم. هر چند اگر خیلی كوچك و جزیی باشند.

مهم نوع احساسی است كه آن زمان ایجاد شده است،‌ نه این كه آن موضوع به نظرتان كوچك می‌آید یا بزرگ.

 

احساس است كه در مغز ثبت می‌شود. با مراجعه به آن‌ها و تكرار آن‌ها به صورت ذهنی

 

و اندیشیدن به آن‌ها جریان موفقیت را در درون خود فعال سازید.

 

     هر كس موفقیت‌هایی داشته است  

 

بزرگ یا كوچك بودن آن‌ها مهم نیست. مهم آن است كه می‌خواستید موفق شوید و موفق شده‌اید.  

 

می‌خواستید به جایی برسید و رسیده‌اید. به حافظه‌تان رجوع كنید و موفقیت های قبلی را به یاد آورید و زنده كنید.

به جزئیات آن تصور ذهنی دقت كنید. توجه به جزییات موجب زنده شدن همان خاطرات می‌گردد. بدین گونه خیلی

سریع می‌توانید اعتماد به نفس را در خود زنده كنید.

 

موفقیت و اعتماد به نفس حاصل تجربیات گذشته است.

 

بنابراین، هر گاه خواستید در هر زمینه‌ای درصد موفقیتتان افزایش یابد، یك خاطره و اتفاق موفقیت‌آمیز از گذشته

انتخاب كرده و قبل از انجام كارهای جدید كمی به آن‌ها فكر كنید تا دوباره احساس موفقیت و اعتماد به نفس را در خود زنده كنید.

بدین طریق خودتان را شارژ می‌كنید. برای این كه به هر موقعیتی دست پیدا كنید، كافی است فقط یكبار موفق شده باشید.

 

برنامه ذهنی-دکترآرام-تجسم خلاقبرنامه ذهنی-دکترآرام-تجسم خلاق

 

اصلاً مهم نیست یكبار موفق شدن در چه زمینه یا چه اندازه باشد.

 

می‌توان نوارهای مغزی را عوض كرد. می‌توان انگاره‌ها و باورهای منفی را تغییر داد و طور دیگری به مسائل نگاه كرد.

به جای این كه نگران باشید كه موفق نشوید،

نوار مغزتان را عوض كنید و طوری وانمود كنید كه حتماً موفق خواهید شد.

 

  طوری رفتار كنید كه جز موفقیت چاره و راه دیگری وجود ندارد.  

 

شما می‌توانید موفقیت‌های قبلی را تغییر دهید، هر چه در مغز شما ضبط شده باشد قابل تغییر است

وقتی دستگاه ضبط صوت شما آهنگ مورد علاقه‌تان را پخش نمی‌كند، خشونت با آن كاری از پیش نمی‌برد.

به جای سرزنش و زدن نسبت‌های ناروا بهتر است نوار داخل آن را عوض كنید.

 

آنچه باید عوض شود شما هستید، نه مغز و گذشته‌تان.

                         

 

         چشم‌ها را باید شست  

                                         جور دیگر باید دید

 

با افزایش خوش‌بینی، اعتماد به نفس، امیدواری، خوشحالی و احساسات خوب می‌توان زمان التیام را سرعت بخشید.

اندیشه و باورهای انسان همانند معجون جوانی می‌تواند سلول‌های پیر را مجدداً به شوق آورد.

 

اگر می‌خواهید مولد و زنده بمانید و همیشه روحیه جوان داشته باشید،

 

به جای نگرانی در مورد آینده برای زندگی مایه دلگرمی درست كنید.

 

برای زندگی بهتر دلیل بیاورید.

 

به طور حتم طولانی و بهتر‌تر زندگی خواهید كرد.

 

برخی افراد با بازنشستگی به سرعت از سراشیبی پیری پایین می‌روند. آن‌ها احساس می‌كنند دیگر به درد كار نمی‌خورند

یا دیگر آدم مهمی نیستند.

بسیاری از بازنشسته‌ها در فاصله یكی دو سال اولیه بازنشستگی فوت می‌كنند. در واقع، بازنشستگی نیست كه

موجب مرگ می‌شود،بلكه

 

 احساس بی ارزش بودن،‌ از بین رفتن مناعت طبع، شهامت و اعتماد به نفس است كه بازنشسته‌ها را هلاك می‌كند.

 

كار جدیدی شروع كنید. بازنشسته‌ها باید كار جدیدی شروع كنند كه شاید هیچ‌گونه سررشته‌ای هم از آن نداشته باشند.

بازنشستگی، بهترین زمان است .آن را به استراحت نگذرانید. منتظر پیری نباشید.

طوری وانمود كنید كه انگار تازه اول كار است.

 

برنامه ذهنی-دکترآرام

شروعی دوباره را تجربه كنید. باید برای زندگی مجدد برنامه‌ریزی و خودتان را آماده كنید.

 

ای برادر تو همه اندیشه‌ای    

.

مابقی خود استخوان و ریشه‌ای

 

ما اندیشه‌ای بیش نیستیم. اندیشه‌ها می‌تواند با ایجاد حس اعتماد به نفس و موفقیت، موفقیت بیشتری

نصیبمان كند و با حس برنده شدن، موفقیت قطعی را نصیبمان گرداند.

مغز و مكانیزم انسان چنان قدرتی دارد كه قادر است با اندیشه و نوع فكری كه دارد همانی باشد كه می‌اندیشد.

پس با تصورات ذهنی و تكنیك‌های تجسم می‌توانید قدرت ذهن را در اختیار گیرید

و ذهن را برای موفقیت حتمی و بیشتر برنامه‌ریزی كنید.

به جای ایراد گرفتن، بهانه گیری و نق‌زدن كار بهتری انجام دهید.

 

تلاش مستمر، هدف مشخص در هر سن و شرایط و دلیلی برای زندگی كردن. 

 

نیچه می‌گوید:

اگر چرایی در زندگی باشد، با هر چگونه‌ای می‌توان كنار آمد.پس چرایی در زندگیتان ایجاد كنید.

 


این تکنیک به صورت فایل تصویری و صوتی از استاد آرام در اختیار شما قرار میگیرد و هزینه ی آن 6000 تومان است.

 

چگونه می توانم این دروه را دریافت کنم ؟

 
این محصول به صورت دانلودی می باشد و بلافاصله بعد از خرید لینک دانلود آن به آدرس ایمیل شما ارسال می شود.

 

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

 

واحد پشتیبانی :

02188302523

09011594943

  

ارتباط با موسسه تجسم خلاق:

02188302523

ما را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید :

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “برنامه ریزی ذهنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2017 طراحی توسط تیم تجسم خلاق, به سرپرستی آقای خیرآبادی