2017 طراحی توسط تیم تجسم خلاق, به سرپرستی آقای خیرآبادی