جهان رویاها

 جهان رویاها افراد و موجوداتی که در مکان‌های خیالی ایجاد شده در ادبیات ظاهر می‌شوند، ممکن است غالباً شبیه افراد یا موجوداتی باشند که در رویاهای ما ظاهر می‌شوند.