من و گل ها

روزهاست که با گیاهان و سبز ی هایم مشغولم .کاشت آن با من نبود اما داشت و برداشتشان با من است. یاد کتاب حرفه و فن سالهای راهنمایی افتادم با این تفاوت که این روزها به این می اندیشم چقدرما انسانها و گیاهان به هم شبیه هستم. بعضی آدمها مثل نعنا میمانند با یک شاخه… ادامه خواندن من و گل ها

دنیای من و مگس

یک هفته بود که با هم زندگی میکردیم. شبها که دیر میخوابیدم، تا آخرین دقیقه ها دور سرم میچرخید. صبح ها اگر دیر از خواب بیدار می شدم، خبری از او هم نبود. شاید او هم مانند من، سر بر کتابی گذاشته و خوابیده بود.

11 تاثیر لبخند

لبخند چیزی فراتر از نشان دادن خوشایند بودن چیزی است. تحقیقات روانشناسی ۱۰ فایده لبخند زدن را بیان می‌کنند. آدمها همیشه لبخند می‌زنند، مخصوصاً وقتی در جمع هستند اما لبخند فقط نشان دهنده شاد بودن آنها نیست. ما از لبخند برای اهداف خاص اجتماعی استفاده می‌کنیم زیرا لبخند می‌تواند پیام‌های مختلفی را به دیگران برساند.… ادامه خواندن 11 تاثیر لبخند

عشق و آرامش

استادى از شاگردانش پرسید: چرا ما وقتى عصبانى هستیم داد می‌زنیم؟ چرا مردم هنگامى كه خشمگین هستند صدایشان را بلند می‌كنند و سر هم داد می‌كشند؟  شاگردان فكرى كردند و یكى از آنها گفت: چون در آن لحظه، آرامش و خونسردیمان را از دست می‌دهیم.