تعبیر رنگها در خواب از نظر روانشناسی چیست؟

تعبیر رنگها در خواب از نظر روانشناسی چیست؟ هر گاه چهار رنگ قرمز ، زرد ، آبی و سبز با هم دیده شوند نشانه‌ی تعادل در شخصیت هستند.اگر یكی از این چهار رنگ وجود نداشته باشد ، فرد برای رسیدن به شخصیتی كامل باید خصوصیات آن رنگ گم‌شده را در خود به وجود آورد.اگر در… ادامه خواندن تعبیر رنگها در خواب از نظر روانشناسی چیست؟

جهان رویاها

 جهان رویاها افراد و موجوداتی که در مکان‌های خیالی ایجاد شده در ادبیات ظاهر می‌شوند، ممکن است غالباً شبیه افراد یا موجوداتی باشند که در رویاهای ما ظاهر می‌شوند.