آرزوها

آرزوها
آرزو

اجابت آرزوها

اجابت آرزوها …

اجابت آرزوها

 

درخواست كنيد تا به شما داده شود.

جستجو كنيد تا بيابيد.

بر در بكوبيد تا به روي شما باز شود.

زيرا هر چه طلب كنيد دريافت مي‌كنيد.

رؤياها و آرزو‌هايتان هر چه باشد، راه رسيدن به آن يكي است و آن راه، تجسم است.

تجسم به شما كمك مي‌كند به آرزوهايتان دست يابيد.

اگر آنچه امروز مي‌شنويد انجام دهيد، زندگيتان دگرگون مي‌شود.

تجسم به شما مي‌آموزد جهان در انتظار تجسم و اراده شماست تا رام اراده و تجسم شما گردد،

پس اول تجسم كنيد و سپس اراده نماييد. مكانيزم تجسم خلاق آن را براي شما برآورده مي‌كند.

بخواهيد تا به شما داده شود.

 ابتدا بايد آرزوهايمان را آشكار سازيم.

آرزوها و خواسته‌تان را به صورت صريح بنويسيد، بدون ابهام.

بهتر است قبل از ادامه، قلم و كاغذ برداريد تا بتوانيم با هم اجابت آرزوها يمان را دنبال كنيم.

به عنوان مثال من مايلم در دهكده كوچكي زندگي كنم.

مي‌خواهم براي خود خانه‌اي بسازم. مايلم در آمدم را تا 2 سال آينده 2 برابر كنم. يا از كشور هند ديدن كنم.

پس از اين كه آرزوهايتان را نوشتيد به اين موضوع فكر كنيد كه چرا چنين آرزويي كرده‌ايد؟

اين آرزو چه‌طور به شما كمك مي‌كند تا خود واقعي يا برتر‌تان را پيدا كنيد؟

آيا اجابت آرزوها ي شما ضرري هم دارد؟

با خودتان صادق باشيد!

به خودتان بگوييد آرزوي واقعي و علت آرزوي قلبيتان چيست؟

از آرزوهايي كه مي‌خواهيد روي ديگران تأثير بگذارد و منشاء آن نفس است دوري كنيد.

[box type=”tip”]هر آرزويي كه منشاء آن نفس باشد بي‌ارزش است و درخواست آن تقاضا به شمار نمي‌آيد و ممكن است به اين درخواستتان نرسيد.[/box]

مسئله‌اي كه بايد به آن توجه كنيد اين است كه الآن در حال انجام كدام‌يك از آرزوهايتان هستيد؟

تفكراتي كه هم اكنون در حال انجام آن هستيد چه آينده‌اي براي شما فراهم مي‌كند؟

اگر شما كارمند جزء هستيد و آرزو داريد مدير شويد، براي به انجام رسيدن اين آرزو چه كاري انجام مي‌دهيد؟

اگر در آرزوي رابطه جديد و صميمي هستيد، آيا سعي كرده‌ايد با افراد جديدي آشنا شويد؟

الآن داريد چه كاري انجام مي‌دهيد؟

حال نوبت آن رسيده است كه باورهاي خود را آزمايش كنيد.

اگر آرزويي داريد، آيا اين آرزو با باور كنوني شما در تضاد است؟

اگر خواهان پول و ثروت بيشتر هستيد نظرتان در مورد كساني كه پول‌دار هستند، چيست؟

اگر مي‌خواهيد تفريح كنيد نظرتان در مورد كساني كه تفريح و گردش مي‌كنند چيست؟

آيا آن‌ها كار خوبي مي‌كنند يا وقتشان را تلف مي‌كنند؟ در مورد آزمون باورهاي خود صادق باشيد.

به دنبال هر خواسته، مسئوليت يا جايگاه جديدي در ما به وجود مي‌آيد. آيا با رسيدن به آرزوي جديد چيزي از دست مي‌دهيد؟

به همين دليل، بايد به اين مسئله توجه كنيد كه سدهايي را كه در مقابل خود ساخته ايد را از ميان برداريد.

مثلاً اگر من درآمد بالايي داشته باشم از چه چيزي مي‌ترسم؟

‌آيا نگران چيزي هستم؟

هر چه به ذهنتان مي‌آيد روي كاغذ بنويسيد.

اين نظرات، موانع به انجام رسيدن آرزوهايتان هستند.

يكي از موانع، نوع برداشتي است كه از خودمان داريم.

همه ما از خودمان برداشتي داريم.

اين برداشت‌ها به صورت تصوير در ذهن ذخيره مي‌شود.

ما در برابر هر احساس، آرزو و باور تصوير ذهني مشخصي داريم.

حتي اگر تصوير ذهني با كاري كه انجام مي‌دهيم هماهنگ نباشد، تصوير ذهني اتفاق مي‌افتد و تصوير ذهني برنده است.

بايد نوع تصوير ذهني را كه از خود داريم تغيير دهيم.

چشم‌هايتان را ببنديد و در مورد كار يا وضعيتي كه داريد فكر كنيد.

تصويري كه به ذهنتان مي‌آيد چيست؟ آيا اين تصوير شما را موفق مي‌كند؟

مثلاّ چنان‌چه مي‌خواهيد برنده مسابقه كشتي يا وزنه‌برداري شويد، زماني كه چشمتان را مي‌بنديد و به خودتان فكر مي‌كنيد، چه مي‌بيند؟

فردي قوي يا فردي ضعيف و ناتوان؟

خودتان را بزرگ مي‌بينيد يا كوچك؟  كدام‌ تصوير به شما كمك مي‌كند؟  تصوير ضعيف و كوچك يا تصوير قوي بزرگ و نيرومند؟

بايد تصوير ذهني با اهداف و اجابت آرزوها يتان هماهنگ باشد تا در به انجام رسيدن اهدافتان به شما خدمت كند.

آرزو كنيد؛ تجسم كنيد؛ اجابت آرزوها يتان را به تصوير بكشيد؛ حالا منتظر باشيد؛ انتظار بكشيد تا اتفاق بيفتد.

ما داراي يك كامپيوتر زنده هستيم. اشتباه نشود! ما كامپيوتر نيستيم، بلكه داراي يك كامپيوتر زنده هستيم.

ما برنامه‌ريز اين كامپيوتر هستيم.

اين كامپيوتر كاري ندارد كه اين كار خوب است يا بد. فقط مسئول اجراي آن است.

چه مثبت چه منفي، آن را برايمان به انجام مي‌رساند.

ذهن ناهوشيار ما قادر نيست بين آرزو و ترس، رؤيا و كابوس، واقعيت و تخيل تفاوت بگذارد.

هميشه سعي مي كند انتظارات ما را برآورده سازد.

زني مي‌گفت هميشه مي‌ترسيد كه روزي منزلش به آتش كشيده شود.

بدترين كابوسي كه مي‌توانست تصور كند همين بود.

او اين قدر به صورت خودآگاه و نا‌خود‌آگاه به اين تصوير ذهني فكر كرد تا اين كه روزي به دليل بي‌احتياطي و اتصال برق منزلش دچار آتش‌سوزي شد. خودش مي‌گفت مي‌دانسته است روزي چنين اتفاقي مي‌افتد.

ترس‌ او عاقبت به وقوع پيوست. ترس‌هاي ما هم ممكن است به وقوع بپيوندد. علت آتش‌سوزي، ترس او و ذهن او بود، نه اتفاقي معمولي. باور او- ترس از آتش‌سوزي – موجب آتش‌سوزي شد.

هدفتان را با تمام جزييات تصور كنيد. به جزييات توجه كنيد. بگذاريد غرق در جزييات شويد.

اگر مي‌خواهيد باغي داشته باشيد، باغ را تصور كنيد. در آن باغ قدم بزنيد.

بگذاريد بوي گل‌هاي داخل آن، عطر گل‌ها، بوي خاك و … را احساس كنيد.

سايه درختان را ببينيد كه همه جا پخش شده‌اند. به گربه‌اي فكر كنيد كه داخل باغ بازي مي‌كند.

به طرف گربه برويد و موهاي نرم او را لمس كنيد.

تصاوير را تغيير دهيد تا تصويري مطابق ذوق و سليقه تان بوجود آيد.

[box type=”tip”]هيچ چيزي واقعيت نمي‌يابد، مگر اين كه ابتدا به تصوير كشيده شود.[/box]

هرگاه فرصت پيدا كرديد به اين تصوير و آرزو فكر كنيد.

آنچه واقعاّ دوست داريد به تصوير بكشيد.

اگر به خودتان بگوييد اين فكر، احمقانه است و چنين چيزي امكان ندارد، طبعاّ هيچ چيز اتفاق نخواهد افتاد. واقعيت، افكار ما را تأييد مي‌كند.

هر زمان كه مي‌خواهيد موضوعي اتفاق بيفتد، بايد سه موضوع را در نظر بگيريد:

آرزو كنيد؛ تجسم كنيد؛ انتظار وقوع آن را داشته باشيد.

تجسم به شما كمك مي‌كند تا آرزو به وقوع بپيوندد.

تجسم راه ميان بر رسيدن به آرزوهاست.

[box type=”tip”]سه كلمه را در ذهن تجسم كنيد. آرزو، تجسم، انتظار وقوع. مطمئن باشيد نا‌ممكن ممكن مي‌شود.[/box]

 

آرزوها

 

چه‌طور مي‌توانيد به طور عملي آرزوهايتان را تحقق بخشيد؟

 

اين تكنيك كاملاً مؤثر است و بعضي مواقع مي‌تواند خيلي سريع اجابت آرزوها و خواسته‌هايتان را برآورده كند.

ممكن است اين آرزو پيدا كردن جاي پارك باشد يا شغلي با درآمد خوب و عالي.

اشتياق، تجسم و انتظار وقوع، راه رسيدن به آرزوهاست.

  • ابتدا صحنه‌اي را تجسم كنيد. صحنه‌اي را تجسم كنيد كه گوياي آرزوي شما باشد. مي‌توانيد اين موضوع را به دوران كودكي يا موفقيت‌هاي قبلي خود ارتباط دهيد. مثلاً اگر مي‌خواهيد موفق شويد، به زمان فكر كنيد و زماني را تجسم كنيد كه در كنكور موفق شده بوديد يا در دوران مدرسه درس را خوب جواب داده بوديد و خوشحال بوديد. اين صحنه را به صورت واضح تجسم كنيد.
  • به صحنه از بيرون نگاه كنيد. فيلم اين اتفاق را ببينيد.حالا به درون تصوير برويد. به جزئيات دقت كنيد. دوباره از بيرون به آن نگاه كنيد. حالا وارد صحنه شويد. آن قدر اين كار را انجام دهيد تا كاملاً برايتان تداعي شود و بتوانيد تصوير را با تمام جزئيات تجسم كنيد.

 

روش 33 ثانيه

تصوير ساده‌اي در ذهن تجسم كنيد كه نشان دهنده رؤياي شما باشد.

آن تصوير را 33 ثانيه در ذهن نگاه داريد تا حداكثر اثر خود را روي ناخودآگاه بگذاريد.

ضمن تجسم صحنه همه شوق و شادي و هيجان ناشي از تحقق اين آرزو را احساس كنيد.

سپس آن تصوير را از ذهن بزداييد.

حالا با رؤيايتان زندگي كنيد. اگر مي‌خواهيد به خارج از كشور سفر كنيد،

زبان ياد بگيريد. پاسپورتان را آماده كنيد.

در مورد جاهايي كه بايد بازديد كنيد، اطلاعات كسب كنيد.

اين‌ كارها را به بازي نگيريد. به همين سادگي جهان در خدمت آرزوهاي ماست.

مي‌توانيد آرزوهايتان را بسازيد. نگران نباشيد. جهان از افكار و باورهاي ما حمايت مي‌كند.

از موقعيت‌هاي خود استفاده كامل را بنماييد.

مثلاً اگر آرزو داريد ماشين نويي داشته باشيد، به ماشين قديمي خود برسيد و آن را برق بيندازيد.

بعضي‌ها مي‌گويند چنان‌چه از موقعيت خود راضي باشيم و بتوانيم لذت ببريم جهان برايمان شرايط بهتري فراهم نمي‌كند، ولي جهان و طبيعت چيزها را به كسي مي‌دهد كه قدرش را بداند و بتواند از آن‌ها استفاده كند.

اين روش، تمريني براي رسيدن به اهداف بالاتر است.

بايد يادتان باشد كه ديگر نمي‌خواهيد با موقعيت قبلي باشيد، ولي از آن موقعيت استفاده كنيد.

زندگي ارمغاني است كه بايد بياموزيم چگونه آن را دريافت كنيم، نه مثل روزي به دستش آوريم.

پشتكار و برنامه‌ريزي هميشه موفق بوده است.

ما هميشه آنچه مي‌خواهيم به دست مي‌آوريم،

نه آنچه درخواست مي‌كنيم. بنا بر اين، اگر چيزي درخواست كرديد و به آن نرسيديد، خود را سرزنش نكنيد.

از خودتان بپرسيد چرا من به آن نرسيدم.

شايد در باورهاي شما (تصوير ذهني) مشكلي وجود دارد.

بياييد به جاي پاك كردن صورت مسئله، بياموزيم چگونه مسائلمان را حل كنيم.

به جاي فراموش كردن آرزو، ياد بگيريم چگونه آن را فراهم كنيم.

دلايل شكست هر چه باشد بايد پيدا شود. حتي بايد دلايل موفقيت خود را هم بدانيد.

 

 

فایل صوتی وتصویری اجابت آرزوها در پکیج تجسم خلاق می باشد,که می توانید آنرا از موسسه تهیه فرمایید.

همچنین می توانید در دوره ی حضوری وغیر حضوری تحول و پیشرفت زندگی شرکت کنید.

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

توسط aram

مدیر مجموعه تجسم خلاق

یک دیدگاه

  1. فکر نمی کنید انجوریا هم نیست مگه میشه فقط تصور کنیو بهش برسی باید تلاش کنی تازه بعضی وقتا هم ادم یه چیزی رو می خواد که با اسلام ممکنه مقایرت داشته باشه بعد ادم میگه اگه بری دنبالش شاید چون خدانمی خواد هر کاری کنی بهش نرسی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *