جلسه سوم: تکنیک سلامتی

به دوره اموزشی تحول و پیشرفت زندگی تجسم خلاق خوش امدید

سومین جلسه ای که شما در طی کیند تکنیک سلامتی می باشد

?سلامتی?

شما نسبت به خود، محیط و آینده‌تان چه طرز تلقی‌ای دارید؟ بسته به نوع برداشت و باوری که داریم به طور مستقیم روی خود‌مان و نظام هستی تأثیر می‌گذاریم. علم سایکوسیبرنتیک حقایقی در مورد زندگی بیان می‌کند که لازم است از این حقایق اطلاعاتی کسب کنیم. شما ممکن است در مورد بیماری کتاب‌های زیادی مطالعه کرده باشید، نتیجه آن چه شده است؟ آیا با مطالعه در مورد بیماری، سلامتی کسب می‌شود؟ تحقیقات نشان می‌دهد که مطالعه در مورد بیماری نه تنها موجب بهبودی نمی‌شود، بلکه موجب می‌شود آن بیماری عمیق‌تر گردد. نتیجه مطالعه در مورد افسردگی این است که افسردگی را بیشتر می‌کند. حقیقت این است که شما به آنچه فکر کنید، همان را به دست خواهید آورد. اگر به بیماری فکر کنید، خوب در حال خلق آن بیماری هستید.
اگر همیشه به دنبال بیماری باشید و هر بحثی که در مورد بیماری‌ می‌شود گوش تیز کنید تا بهتر بشنوید یا به اخبار و برنامه‌های تلویزیونی که در مورد بیماری هست توجه کنید، خوب شما پس از مدتی آن بیماری را در بدنتان ایجاد می‌کنید و این گونه به ناخودآگاهتان ثابت می‌کنید که بی‌خود به بیماری‌ها توجه نکرده بودید.
در بدن انسان مکانیزمی هدف‌جو وجود دارد؛ یعنی اگر به آن بگویید دنبال چیزی بگردد، شروع به گشتن می‌کند تا آن را برایتان پیدا کند.
طبق تحقیقاتی که روی بیماران انجام داده‌اند، آن دسته از بیماران که برای خوب شدنشان هدف دارند زودتر خوب می‌شوند و اگر تصمیم قطعی بگیرند که کاری انجام دهند بهبودی آن‌ها قطعی است.
آیا می دانید مشکلات فیزیکی خود را می توانید از طریق تکنیک های ذهنی از بین ببریم؟
ما با شما هستیم تا مشکلات جسمی خود را با تکنیک های نیرومند ذهنی از بین ببرید.
این تکنیک یکی از تکنیک های “دوره تحول و پیشرفت زندگی” می باشد.
جهت استفاده از مزایای این تکنیک می توانید از طریق زیر با ما در ارتباط باشید.

 

2017 طراحی توسط تیم تجسم خلاق, به سرپرستی آقای خیرآبادی